Home > Wat is water > De KH
 
 
 
 
 
 
 

De KH

Wat is de KH-waarde?

De KH-waarde geeft de carbonaathardheid of zuurcapaciteit aan.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van de carbonaathardheid is het 'bufferen' van zuur.

Een voldoende hoge KH-waarde van het water voorkomt de toename van zuren.

Carbonaat ontstaat wanneer vrij CO2-gas zich verbindt met calsium.

Wanneer de micro-organismen in uw aquarium gezond zijn en voldoende CO2 produceren en er ook calsium (GH-waarde) aanwezig is,

zal de carbonaathardheid (KH-waarde) stabiel blijven of zelfs lichtjes stijgen.

Dit is een gunstig ontwikkeld milieu.

Een te geringe activiteit van de micro-organismen en/of een te lage GH-waarde zorgt voor een dalende KH-waarde. Dit noemen we stagnatie.

De KH-waarde heeft direct invloed op de pH-waarde.

Is de KH-waarde te laag, dan kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen.

Als u ervoor zorgt dat de KH-waarde minstens 4 is, blijft de pH-waarde stabiel.