Vijver en onderhoud


Een mooie vijver in de achtertuin met helder water, mooie planten en mooie vissen.

Een echte liefhebber kan zich hier uren mee vermaken. Maar het komt helaas te vaak voor dat de vijver wordt belemmerd door het onkruid van het water: algen.

Deze algen kunnen uw vijver flora en fauna goed verpesten en zijn een doorn in het oog.

Meerdere oorzaken zijn aan te wijzen als het gaat om het hoe en waarom er algen in de vijver zitten. Hiervan zal ik er meerdere behandelen en proberen aan te geven wat u kunt doen aan deze narigheid en ergernis.

Algen bestaan in meerdere vormen, vaak vooral onderverdeeld in de draadalgen en zweefalgen.

De eerstgenoemde algen zijn vaak lange groene slierten die je makkelijk kunt vastgrijpen en dus tastbaar zijn. De zweefalgen zijn niet tastbaar en zijn herkenbaar aan groen water.

Algen zijn aan de ene kant erg lastig en vervelend, maar hebben ook een positieve werking.

Algen ontstaan praktisch vanzelf, maar kunnen ook meekomen met nieuwe vijverplanten.

Doordat er in het water van uw vijver voeding zit die niet totaal kan worden opgenomen door de aanwezige waterplanten ontstaan ook algen.

Dit is ook weer een goed punt, aangezien dan de aanwezige nitraten en nitrieten, afvalstoffen, vanuit het water worden opgenomen en niet meer schadelijk kunnen zijn voor uw vissen.

Nu volgen enkele tips en aanwijzingen om om te gaan met algen of om deze te voorkomen.

Doordat algen ontstaan door voeding in het water en licht van de zon kunt u dit in zekere mate voorkomen door uw vijver half in de schaduw te plaatsen.

Heeft u inmiddels al een vijver zorg dan voor een goede bedekking (1/3) van het wateroppervlak door middel van waterplanten (drijfplanten of lelies bijvoorbeeld) Dit voorkomt de volledige blootstelling aan zonlicht.

De voeding in het water moet ergens heenkunnen, is dit niet mogelijk dan ontstaat de alg.

Zorg ervoor dat u voldoende zuurstofplanten in uw vijver heeft die deze voeding kunnen omzeten in zuurstof. Neem hierbij een minimum aan van 3 zuurstof planten per 1000 liter.

De nitraten en fosfaten worden opgenomen door deze planten.
Houd de waterkwaliteit goed in de gaten. Er zijn voldoende zelftests op de markt die u hierbij kunnen helpen, De zuurgraad (PH), waterhardheden (GH en KH) en afvalstoffen (nitraten en nitrieten) mogen een maximale waarde hebben die duidelijk worden aangegeven vaak in de vorm van een kleurkaart.

Voeder de vissen niet teveel, anders blijven de voederresten in de vijver aanwezig en zorgen weer voor meer voeding aan het water, wat algen op kan leveren.

Voeg schoon leidingwater toe aan uw vijver om af en toe het water te "schonen" en te verversen, zodat de concentratie van afvalstoffen verminderd.

Gebruik een UVC-filter. Dit is een lamp waardoor het water stroomt (in combinatie met een pomp en of extra vijverfilter). Deze lamp doodt de zweefalgen en zorgen voor helder vijverwater.

De zweefalg is niet opgewassen tegen UVC straling.

Vergeet zeker niet de zaak van binnenshuis te bekijken. Vergeet het spiegelende effect niet van uw toekomstige waterplas. Haal er familie of vrienden bij en vraag wat zij denken van uw voorontwerp.

Houd rekening met de onverwachte problemen die er kunnen rijzen. Ligt het terrein horizontaal? Neen? Dan zal er nog veel grond moeten verplaatst worden. Wie kan er helpen? Zou je geen graafmachine kunnen inschakelen?

Vergeet in het specifieke geval van een Koivijver zeker niet de filterinstallatie en de benodigde plaats hiervoor. Het voorzien van bodem drainage zal U veel kopzorgen besparen.


Denk bij voorbaat aan de randafwerking want deze is zeer belangrijk en bepaalt ook de wijze van de uitgraving. Bij een afboording van stapstenen en klinkers moet men immers rekening houden met de uitgraving van fundering.

Rotsen dienen voor een gedeelte in het water te liggen.

Een van de grootste vereisten is het waterpas maken van deze rand. Anders zal een deel van de randafwerking te diep, het andere te hoog in het water liggen.

Zorg dat bij zware regenval er geen verrijkte grond in de vijver kan spoelen, het zou de waterkwaliteit zwaar aantasten.

Bedenk dat een grote vijver meer onderhoud vraagt dan een kleine waterplas. Langs de andere zijde zal een groter volume van water minder onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen.