Home > Verzorging Waterplanten > Gebrekverschijnselen
 
 
 
 
 
 
 

Gebrekverschijnselen

 

Er zijn verschillende manieren voor de analyse van een nutriënten tekort.

Het analyseren van de groei van planten om het nutriëntenniveau te bepalen kan een effectieve manier zijn om een beplant aquarium draaiende te houden. In aquariums met weinig licht en geen CO2 injectie, zullen planten vaak geen zichtbare gebrekverschijnselen laten zien. Maar in aquaria met veel licht en CO2 injectie groeien de planten zo snel dat ze vaak verschillende voedingsstoffen afbreken. Het is dan handig om naar een snelgroeiende plant te kijken om een tekort sneller te zien. Het duurt een week of twee voor een langzaam groeiende Anubias een probleem laat zien, terwijl een snelgroeiende hygro het in een dag of twee laat zien.

Als het aankomt op het analyseren van tekorten aan voedingsstoffen, is het handig om te kijken of het verschijnsel voornamelijk optreed in oude of nieuwe bladeren. Dit helpt om het aantal betrokken elementen te beperken. Sommige elementen zijn mobiel, dat wil zeggen dat de plant in staat is deze elementen te verplaatsen vanuit ouder blad naar nieuw blad. Dus een tekort van mobiele elementen zie je voornamelijk in oudere bladeren. Andere elementen zijn niet mobiel, de plant kan deze dus niet uit oud blad weghalen. Gebrekverschijnselen treden dan op in nieuw blad.

Voedingsstoffen die mobiel zijn, zijn: stikstof, fosfor, kalium, magnesium en zink.

Niet mobiel zijn onder meer: boor, calcium, koper, ijzer, mangaan en zwavel.

Het analyseren van tekorten aan voedingsstoffen is nooit een exacte wetenschap. Sommige symptomen kunnen wijzen op verschillende voedingsstoffen. En in sommige gevallen kan een tekort ontstaan doordat een bepaalde stof de opname van een ander tegenwerkt, of afbreekt.

Daarnaast kunnen de zichtbare tekenen in geval van een extreem tekort totaal anders zijn dan de aanwijzing van een licht voedingsstof tekort.

Gebruik de onderstaande tabel als uitgangspunt, niet als het laatste woord.

Voorkomende gebrekverschijnselen bij waterplanten.

Element bladeren die het eerst een tekort laten zien Symptoom
Stikstof
Oud blad
Bladeren worden geel
Oudere bladeren vallen af bij extreme tekorten.
ijzer
Nieuw blad
Bladeren groeien in een lichtere kleur of zelfs geel
Donkere nerven met lichtgeel blad eromheen
Het eerst zichtbaar bij snel groeiende planten
Kalium
Oud blad
Gaatjes verschijnen in oudere bladeren, en vergroten langzaam
Gele gebieden
Vergaan van bladranden en uiteinden
Calcium
Nieuw blad
Verwrongen bladgroei
Gedraaid en gebogen blad
Gedraaide en korte wortels
Schade en afsterven van groeipunten
Geelachtige bladranden
Magnesium
Oud blad
Gele puntjes in het blad.
Vaak lijkt de schade gelijk aan die van ijzer, dit komt omdat een te kort aan mg de plant verhinderd om het ijzer goed te gebruiken.
Vergeling van de bladranden, beginnend aan de randjes van oude bladeren terwijl de nerven groen blijven.
Borium
Nieuw blad
Nieuwe scheuten sterven af.
Breekbare stengels.
hetzelfde als calcium.
Zwafel
Nieuw blad
Net als bij stikstof tekort.
Mangaan
Nieuw blad
dood geelachtig weefsel tussen de nerven. Later gaatjes in het blad
Koper
Nieuw blad
Dode bladpunten en randen.
Zink
Oud blad
Geelachtige gebieden beginnend bij de bladpunten en bladranden.
Molybdeen
Oud blad
Gele gebieden tussen de nerven, daarna bruine bladranden.
Indien van toepassing een geremde bloei.
Fosfor
Oud blad
Groeiachterstand.
Soms worden de bladeren donkerder groen.
Soms kunnen de symptomen gelijk zijn aan stikstof.