Stikstofkringloop

Een belangrijk bestanddeel voor organismen op aarde is stikstof (N), het is ook een groot bestanddeel van het afval dat organismen uitscheidden.

In ons aquarium komt het vrij door dode planten,en heterotrofe bacteriën uitgescheidden door onze dieren in de vorm van ammonia (NH3) een zeer giftige stof, bij vissen wordt ammonia al bij de kieuwen omgezet in ammonium(NH4+)

Ammonium kan door planten direct opgenomen worden. Nitrosomonas bacteriën zetten dit vervolgens om in nitriet (NO2), een stof die voor veel onderwaterleven schadelijk is.

Gelukkig wordt nitriet op zijn beurt weer door de nitrobactor bacterie omgezet in het vrij onschadelijke nitriaat(NO3-) Nitraat wordt door planten opgenomen en ook door bacteriën gebruikt.