Home > Geleidbaarheid
 
 
 
 
 
 
 

Geleidbaarheid

De geleidbaarheid van het water geeft aan hoeveel zouten er in het water zijn opgelost.

Zouten als droge stof geleiden geen elektriciteit en zuiver water ook niet.

Wanneer men echter zouten oplost in water splitsen deze zich in positieve en negatieve ionen (spreek uit: "jonen") en dan wordt de combinatie water-zout wél een geleider.

Hoe meer zouten, hoe beter de geleiding. Zo kunnen we dus de hoeveelheid totaal opgeloste zouten meten door eenvoudig te meten hoeveel elektriciteit er door het water heen kan.

Hiertoe worden twee elektroden in het water gehangen op een bekende afstand van elkaar en kan het aantal Microsiemens worden gemeten over een bepaalde afstand.

Met name wateren van de amazone staan bekend om hun zoutarmheid en microsiemenswaarden van minder dan 100 microsiemens/mm komen er veel voor.

Echter is er niet eenvoudig van een hoge geleidbaarheid af te komen.

Gedemineraliseerd water werkt maar ten delen (gedemineraliseerd wil zeggen dat de Ca en Mg zouten zijn verwijderd, meestal via een ionenwisselaar) en alleen gedestilleerd water is echt zoutvrij.