Nieuwsbrief

 

Het beoogde nieuwe bestuur wil zich graag even voorstellen

Kandidaat voorzitter

Hallo beste Leden,
Mag ik mij even voorstellen,
Mijn naam is Jaap en ben 45 jaar oud, ongeveer vijf jaar lid van
AVC Vivaria.
werkzaam fulltime in het Cosmeticabedrijf van mijn vader als
productie manager.Verder tour ik graag op de motorfiets en heb
een aquarium, kamperen met de caravan vind ik ook leuk.
Mij is gevraagd om de functie als Voorzitter binnen het bestuur
over te nemen van Cok.
Graag zie ik u op de Club voor een praatje.
Jaap van Asch.

Kandidaat secretaris

Beste leden,
Ik ben Gerard Hagen en heb mij opgegeven als nieuwe secretaris
van de aquariumvereniging a.v.c. Vivaria.
Ik wil dit doen omdat de mogelijkheid bestond dat door het
uittreden van de voorzitter-penningmeester Cok van der Est en de
secretaris Cees Vermeij de vereniging zou ophouden te bestaan.
Ik heb ervaring als secretaris van de vereniging van Emailleurs
v.n.e. en diverse werkgroepen ik ben79 jaar oud en wil dit in ieder
geval doen als een tussenpaus totdat er zich en nieuwe secretaris
aanmeld op dit moment ben ik secretaris van onze
bewonerscommissie en lid van de expositiecommissie van de
v.n.e. ik hoop dan ook op een goede samenwerking met de andere
nieuwe leden
Gerard Hagen

 

Kandidaat inkoper

Hallo allemaal,
I ben Chris Klepper.
Ik ga de inkopen voor de club doen.
Het is de bedoeling dat ik ga zoeken naar vissen, planten en
andere spullen die nodig zijn voor uw aquarium en terrarium. als
u wat anders nodig heeft, wil ik kijken of het mogelijk is.
Ik ga mijn best doen voor jullie, net zoals Cok het deed.
En Cok bedankt voor al je inzet.
Chris Klepper

Kandidaat algemeen lid

Beste leden,
Ik ben Siegfried Pierdzig uit Heemskerk ik ben ongeveer 3 jaar lid
van onze mooie vereniging. Toen het huidige bestuur heeft
besloten om na vele jaren te stoppen, besloot ik om mij op te
geven als algemeen lid om samen met Aad Luntz het nieuwe
bestuur met diverse werkzaamheden te ondersteunen
Dit heb ik gedaan omdat ik graag net zoals nog meer leden onze
mooie hobby in verenigingsverband wil kunnen blijven
uitoefenen.
Siegfried Pierdzig

JAARVERGADERING
JAARVERGADERING
VERGEET NIET TE KOMEN.
ER MOETEN NAMELIJK 5 NIEUWE BESTUURSLEDEN
GEKOZEN WORDEN.